Skip to main content


Syfte
Glashotellet kommer att bli en publikmagnet då det inte finns något liknande i hela världen. Det kommer ge synergieffekter i form av ökad handel och försäljning för de övriga verksamheterna runt Brännebro kraftstation och troligtvis lyfta hela Gullringen. Vid kraftstationen blir det café och reception där hotellgäster och besökare kan tas emot, i anslutning till dessa byggnader finns ett magasin som renoveras och sedan kan inhysa försäljning av lokala hantverksprodukter och även en liten smedja.

I anslutning till glashotellet är det tänkt att bygga en mindre konferensanläggning med möjlighet för övernattning för ca 10 personer, denna anläggning ger även möjlighet för de som bor i glashotellet att ta med sig några gäster då glashotellet har plats för två gäster.

Det finns i dagsläget få sådana ställen dit allmänheten kan åka för att ta del av hur tekniken fungerar på ett påtagligt sätt. Traktens historia kommer presenteras i museet tillsammans med hur det såg ut runt Brännebro med kvarnar och bruk. Caféet kommer ha öppet när visningar sker och när glashotellet och konferensen har öppet, närheten till riksvägen mellan Linköping och Vimmerby kommer ge många besökstillfällen för hela verksamheten då det passerar ca en halv miljon besökare årligen.

Uppstart av Brännebro kraftstation kommer aktivt bidra till minskad miljöförstöring genom att minska koldioxidutsläppen och andra miljögifter årligen med ca: 750 000 Kg. På kraftstationens övervåning kommer det finnas plats för ett energicentrum och museum.

Mål
De som bokar en hotellnatt i glashotellet ska få en sådan häftig upplevelse att de aldrig glömmer sitt besök och sprider det till sina vänner och bekanta.

Övriga besökare som kommer till anläggningen med sina familjer och vänner ska känna att även de får en unik upplevelse. Dom kommer att se det världs- unika konstverket i vattenfallet, göra en rundvandring på naturstigen som går genom området, besöka kraftstationens energicentrum och museum. Därefter möjlighet att avsluta det hela med ett härligt cafébesök och kanske köpa något i magasinet som ligger i anslutning till kraftstationen.

Det långsiktiga målet är att skapa en stabil utvecklingsbar verksamhet med begreppet ”Glashotellet” som alla vet var det ligger och hur häftigt det är.