Skip to main content

Projektkrav
Hela projektet bedrivs i ett naturkänsligt område där stor hänsyn skall tas till naturen och de boende som nyttjar naturstigen för sin rekreation. Platsen är historisk varför stor försiktighet ska råda vid etablering och byggnation.

Produktkrav
Samtliga produkter som byggs in ska vara så miljövänliga och hållbara som möjligt, tex ska linoljefärg och Falu Rödfärg användas vid målning. Vattentuben utförs i trä eftersom den ska ersätta den som tidigare fanns, en trätub smälter in i miljön och ger en genuin känsla av hur det såg ut 1914.

Turbinen med dess utrustning tillverkas och sätts ihop i Sverige.

Material som används ska till största delen vara tillverkat i Sverige.

Glashotellet består till största delen av glas vilket är ett naturligt material som kan återföras i det naturliga kretsloppet, övriga nybyggnader byggs till största delen i trä vilket också kan tas om hand på ett miljövänligt sätt.