Skip to main content

Entreprenören och konstnären Mikael Genberg besökte Brännebro och fick en vision över hur vattenfallet skulle kunna härbärgera hans konstverk ”Glashotellet”. Kraften i vattnet som faller ut över glaskonstruktionen ger energi till dem som övernattar mitt i vattenfallet.

Mikael har skapat ett antal spektakulära konstverk i Sverige och runt om i världen. Några exempel är Hotell Hackspett, Utter Inn och undervattenshotell på Pemba, Zanzibar. Förutom konstnärskapet föreläser han mycket genom talarforum och andra kanaler.

Glashotellet med dess konstruktion samt omkringliggande byggnader pågår för fullt där Lars Ahlberg (Laj Illustration AB) projektleder arbetet tillsammans med Mikael Genberg. Det är ett mycket ansvarsfullt jobb då bara glaset väger ca 15 ton.

I anslutning till Glashotellet ligger den gamla kraftstationen och dess ekonomibyggnader som håller på att rustas upp. De kommer inhysa café och ett energicentrum som beskriver vattnets väg från sjön Verveln till Brännebro och därefter färden genom turbinerna, för att bli elektrisk energi som driver våra lampor och elapparater.

Vimmerby kommun står bakom denna satsning som åter kommer sätta Gullringen och Brännebro på kartan, tillsammans med det som Vimmerby är mest känt för, Astrid Lindgren. Många av Astrids barnböcker utgår från omgivningarna här.