Skip to main content

Omfattning & Strategi

Omfattning

Befintliga byggnader ska rustas upp, upprustning av befintliga fundament för ny vattentub mellan dämmet och kraftstationen som blir i trä för att passa in i miljön. Installation av nya turbiner i kraftstationen.

Ny serviceväg har anlagts från Ålhultsvägen fram till dämmet. Befintliga dammluckor ska bytas och kompletteras med automatik för styrning av dessa.

Befintliga dammluckor vid sjön Verveln ska bytas och kompletteras med automatik för styrning av dessa.

Ny transformatorstation ska installeras av Eon som är nätägare för inkoppling mot högspänningsnätet.

Tillstånd ska inhämtas från Länsstyrelsen i Kalmar Län för sänkning av vattennivån vid arbeten med luckor etc.

Glashotellet med dess fundament och byggnad ska projekteras och byggas. Konferensanläggning bestående av ett konferensrum och 5 st hotellrum ska byggas.

Strategi

Mikael Genberg har haft presentation för politiker och tjänstemän i stadshuset hos Vimmerby kommun vilka givit sitt stöd för projektet. En arbetsgrupp håller på och bildas med tjänstemän från kommunen och Brännebro Kraft.

Ett möte hölls i april 2018 där Gullringens invånare fick information, mötet var i Brännebro Kraftstation. Vimmerby kommun och Brännebro Kraft kommer informerade om projektet och eventuella störningar under byggtiden.

Kontakt har tagits med hembygdsföreningen och fiskeklubben som arrenderar delar av Brännebro damm av Vimmerby kommun, de är mycket positiva till att dammen bevaras och att verksamheten vid Brännebro utvecklas.