Skip to main content

Projektledning

Andrew Johnston
Tärna Kraft som är konsultföretag inom energi och säkerhet kommer utföra projektering och upphandling för genomförandet av projektet.
Till projektet kommer det vartefter knytas personer och företag som innehar specialkompetenser som tex. Cargo & Kraft som tagit fram underlagen för energiproduktionen i förhållande till nederbörden i området.

Mikael Genberg
Genberg Art and Design som arbetar med den konstnärliga utformningen av projektet. Mikael Genberg har en bakgrund som konstnär i de traditionella vita rummen, konstmuseer, konsthallar och gallerier men har under det senaste decenniet breddat sin repertoar och nått världens ögon genom sina fantastiska hotellprojekt och andra kommentarer till mänskliga basbehov.

Trädhushotellet Hotell Hackspett, Undervattenshotellet Utter Inn, Ooops! Hotell, Café Koala, Closette Kameleont, Hus på Globen, Zanzibar Undervattenshotell på Pemba.
Hans förmåga att bygga nätverk och finna nya lösningar för att förverkliga sina idéer, allt ifrån undervattenshotell till hus på månen, inspirerar årligen tusentals lyssnare.

Han har porträtterats i boken ”Mångalen, Genberg och de tusen musketörerna” av författaren Anders Lif. Han har synts i tv över hela världen och föreläst internationellt för både TED och PINC.

Lars Ahlberg
Laj Illustration AB som arbetar med projektering av glashotellet och konferensanläggningen samt bistår med illustrationer och ritningsunderlag. Laj har även hand om all kommunikation med media och utomstående aktörer.

Erik Sjölander
Fisk och Vattenvård AB där Erik arbetar med miljöfrågor runt fisk och vandringsvägar sedan 30 år har knutits till projektet, för att bistå med miljöutredning och råd beträffande vattenliv och eventuell påverkansgrad som projektet medför.

^

• Trädhushotellet Hotell Hackspett • Undervattenshotellet Utter Inn • Ooops! Hotell • Zanzibar Undervattenshotell på Pemba