Skip to main content

2017
Etablering med uppställning av byggbod och upprustning av vägar. Klart.
Uppsättning av informationstavlor. Klart.
Montage av nivåmätningsutrustning i sjön Verveln och Gullringen. Klart.
Ny serviceväg byggs fram till dämmet. Klart
Inkoppling av byggström och montage av tillfällig belysning. Klart
Upprustning av utloppskanal. Klart

2018 – 2019
Renovering av kraftstationen är påbörjad.
Upprustning av gångstig vilken allmänheten har tillstånd att nyttja.
Byte av dammluckor är och installation av automatisk nivåreglering är påbörjad.
Upprustning magasinet.
Sammrådsmöte genomfört i Gullringen med kommunen, länstyrelsen och invånarna.
Miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad.

2019 – 2020
Befintliga fundament rustas upp för vattentuben.
Byggnation av vattentuben.
Ny transformatorstation (leverans av EON).
Installation av turbin och styrutrustning.
Driftsättning.

2020 – 2028
Byggstart av glashotellet och konferensanläggningen med dess hotellrum.
Uppstart caféverksamhet, information om energiförsörjning och museum.