Skip to main content
café

Caféet kommer ha öppet när visningar sker och när glashotellet och konferensen har öppet, närheten till riksvägen mellan Linköping och Vimmerby kommer ge många besökstillfällen för hela verksamheten då det passerar ca en halv miljon besökare årligen.

Cafét kommer inte att sälja halvfabrikat utan kommer att satsa på ekologiskt närodlat.

Orangeri Brännebro