Skip to main content

Tidplan

2017
Etablering med uppställning av byggbod och upprustning av vägar. Klart.
Uppsättning av informationstavlor. Klart.
Montage av nivåmätningsutrustning i sjön Verveln och Gullringen. Klart.
Ny serviceväg byggs fram till dämmet. Klart
Inkoppling av byggström och montage av tillfällig belysning. Klart
Upprustning av utloppskanal. Klart

2018 – 2019
Renovering av kraftstationen är påbörjad.
Upprustning av gångstig vilken allmänheten har tillstånd att nyttja.
Byte av dammluckor är och installation av automatisk nivåreglering är påbörjad.
Upprustning magasinet.
Sammrådsmöte genomfört i Gullringen med kommunen, länstyrelsen och invånarna.
Miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad.

2019 – 2020
Befintliga fundament rustas upp för vattentuben.
Byggnation av vattentuben.
Ny transformatorstation (leverans av EON).
Installation av turbin och styrutrustning.
Driftsättning.

2020 – 2028
Byggstart av glashotellet och konferensanläggningen med dess hotellrum.
Uppstart caféverksamhet, information om energiförsörjning och museum.

Projektbeskrivning

Projektnamn          Brännebro Kraftstation och Glashotellet
Projektägare          Brännebro Kraft AB
Projektledare         Andrew Johnston
Projektperiod       2017-06-01/ 2028-12-31

 

Sammanfattning

Upprustning och igångsättning av befintlig kraftstation i Brännebro/Gullringen samt skapande av det enda Glashotellet i världen som ligger i ett vattenfall och en naturlig mötesplats för de som är intresserade av kulturmiljöer och energiframställning.

Beställare
Brännebro Kraft AB
Gärdslätts Kvarn
590 16 Boxholm

Bakgrund och historik
Historien om Brännebro och glashotellet. Brännebro ligger i Gullringen som tillhör Vimmerby kommun i Kalmar län. Enligt en legend härrör ortnamnet ”Gullringen” från den guldring som en prinsessa eller drottning lär ha tappad just här när hon färdades på Kungsvägen på väg till godset Ålhult. Vid Brännebro låg tidigare ett järnbruk som tillhörde Ålhults gods där Carl Fredrik Pechlin var ägare mellan 1755–1795. Till gården hörde också tegelbruk och kvarnar. Carl Fredric Pechlin var delaktig i planeringen av mordet på Kung Gustav III och dog 29 maj 1796 i fängsligt förvar på Varbergs fästning.

1914 byggdes en dammanläggning och kraftstation för att försörja Gullringen och kringliggande byar med elenergi, fallet som bildades är Kalmar läns högsta fall. Ägare till dammen och kraftstationen var Ålhults gods och Sydkraft.

Nedan visar rutnätet den mark som har inköpts a Brännebro Kraft AB

Liten översiktskarta Brännebro Kraft AB