Skip to main content

1914 byggdes en dammanläggning och kraftstation för att försörja Gullringen och kringliggande byar med elenergi, fallet som bildades är Kalmar läns högsta fall. Ägare till dammen och kraftstationen var Ålhults gods som då ägdes av Nils Petter Danielsson, vid den tiden en av Sveriges rikaste män.

Brännebro Kraftstation var i drift fram till 1971 då fastigheten förvärvades av Vimmerby Kommun. I samband med förvärvet revs alla maskinella delar ut och såldes som skrot.

I anslutning till kraftstationen ligger även den gamla maskinistbostaden vilken tillhört en lokal fastighetsägare som bedriver jordbruksverksamhet.

Egendomen består idag av flera fastigheter som kommer slås ihop och kommer då att bli 28 843 kvadratmeter. Till fastigheten hör även två dammanläggningar, en vid sjön Verveln och en vid Brännebro.

Förhandlingar har pågått sedan 2015 om att få köpa Brännebro Kraftstation av Vimmerby kommun, ärendet har hanterats grundligt för att tillgodose alla inblandade intressenter. Vimmerby kommun har även haft konsulter inne som utfört mätningar beträffande vattennivåer i förhållande till de vattendomar som finns.

Ovanstående fastigheter är inköpta av Brännebro Kraft AB 2017-06-01

Brannebro_kraftstation