Skip to main content

Vi stöttar varandra

Befintliga samarbetspartners
För att kunna genomföra projektet i sin helhet kommer kommer vi att jobba väldigt nära ett antal utvalda samarbets parters. En dialog förs med Svenska Planglasföreningen som är beredda att sponsra glashotellet med material och beräkningsunderlag för glaskonstruktioner. Det blir en unik möjlighet för dem att visa upp glasets extrema möjligheter.

Kraftpojkarna, som är skandinaviens största solcellsgrossist tycker att projektet är fantastiskt intressant och ser stora kommunikationsmöjligheter i projektet. De kommer att sponsra med material till en solcellsanläggning.

Även Cargo & Kraft som sedan 1996 utrustat fler än 135 stationer med nya vattenturbiner och/eller ny teknik kommer att vara en av våra sponsorer. Deras specialområde är semikaplan vattenturbiner för låga fallhöjder.

Blivande sammarbets partners
För många handlar sponsring om att skapa intäkter för att finansiera en verksamhet. Vi ser sponsring i ett större perspektiv. För oss är det viktigt med en förankring i det samhälle vi verkar i och ett samarbete med regionens näringsliv är en naturlig del av detta. Vi ser sponsring som en möjlighet där vi kan bygga vårt varumärke tillsammans med våra sponsorer.

Våra samarbeten bygger på en tydlig motprestation i form av rättigheter som ska motsvara värdet av sponsringsinsatsen. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte, vinn-vinn, som tar sin utgångspunkt i våra och sponsorns behov och där samarbetet är ett av flera verktyg för att nå våra respektive mål. Dessutom strävar vi efter att i våra samarbeten addera ett tredje vinn; våra besökare. Vi vill skapa samarbeten med sponsorer som tillsammans med oss skapar mervärden som kommer våra besökare till gagn.

Ditt företag får mer än PR
• De lite större sponsorerna får tillgång till 
konferensanläggningen ett par gånger per år under säg 5 års tid, samt de som bidrar riktigt mycket får även en natt i glashotellet med allt vad det innebär.

• I publikationer anges sponsor och partner 
tydligt och tillskrivs delaktighet, både det 
som publiceras på webb och i print.

• Rätten att nyttja anläggningens konferenslokal

• Du som sponsor (ditt företag) blir omnämnt 
i media vid intervjuer och upptagningar när 
det på något sätt kan vara gynnsamt för er 
verksamhet.

• Du kommer med din logotyp synas på 
sponsorskyltar.

Privatpersoner
Vi ser framför oss någon form av lekfullare bidrag där man är med och ”köper” en bräda till vattentuben eller liknande för kanske 500 kronor. Då får man ett numrerat fotografi samt sitt namn på en mässingstavla i kraftstationen.

Samarbetspartners

Givande samarbeten
Samarbeten i olika former och med aktörer av olika slag är viktiga både för Brännebro kraftstations verksamhet men också för våra besökare. De företag och organisationer som vi samarbetar med är aktörer som på olika sätt genererar mervärden. Mervärden för besökarna, för vår verksamhet och för sig själva. Med hjälp av våra partners/sponsorer kan vi förbättra totalupplevelsen för våra besökare och samtidigt låta våra partners nå en attraktiv målgrupp och dessutom få möjlighet att nyttja våra resurser för egna ändamål.

Glashotellet
Glashotellet blir den stora publikmagneten. Det finns inte något liknande i hela världen. Konstverket/hotellet kommer att ge synergieffekter
i form av ökad handel och försäljning för de övriga verksamheterna runt Brännebro kraftstation och troligtvis lyfta hela Gullringen. Receptionen kommer att finnas vid kraftstationens café där hotellgäster och besökare kan tas emot. I anslutning till dessa byggnader finns en lada som renoveras och sedan kan inhysa försäljning av lokala hantverksprodukter och även en liten smedja.

I anslutning till glashotellet skall det byggas en
mindre konferensanläggning med möjlighet för övernattning för ca 10 personer. Denna anläggning ger även möjlighet för de som bor i glashotellet att ta med sig några gäster då glashotellet endast har
plats för två gäster.